Hizmetler
Hizmetler
Landsmannschaft of Germans from Russia

Hep­si tek çatı altında

Rus­ya­’­dan Alman­la­rın Landsmannschaft

Hep­si tek çatı altında

Tüm mil­let­ler­den çocuk­lar, genç­ler, yetiş­kin­ler ve yaşlılar
Bize gelen her­ke­si bekliyoruz.
Genç­lik Evi­’n­de göç­men­le­rin potan­si­yel­le­ri­ni güç­len­dir­mek için anlam­lı boş zaman etkin­lik­le­ri, aile­ler için oryan­tas­yon yar­dı­mı ve çok daha faz­la­sı­nı sunuyoruz.

Hedef kitlesi: (Tüm milletlerden çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar)
Bu davet ücretsizdir
Jugend­ha­us
Schef­felst­ra­ße (Hin­ter­ha­us) 54, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.