Hizmetler

Hizmetler

Mes­le­ki Yeter­li­lik­le­rin Tanınması

Sağ­lık Hiz­met­le­ri ve Has­ta Bakımı

Vide ter­ra sos­yal hiz­met­li­ler için mes­le­ki yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı (vide ter­ra Aner­ken­nung­s­qu­ali­fi­zi­erung für sozi­ale Beru­fe)  has­ta bakı­mı konu­sun­da yurt dışın­da eği­ti­mi­ni tamam­la­mış fakat dip­lo­ma­la­rı Almanya’da tam ola­rak geçer­li olma­yan vasıf­lı ele­man­lar içindir.

Baden-Würt­tem­ber­g­’­de­ki Diako­nisc­hes Werk ile işbir­li­ği için­de, Karls­ru­he / Pforz­he­im ve Tübin­gen / Reut­lin­gen böl­ge­sin­de sağ­lık hiz­met­le­ri ve has­ta bakı­mı konu­la­rın­da adap­tas­yon kurs­la­rı sunulmaktadır.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Dr. Chris­ti­ne Böhmig
vide ter­ra — Diako­nisc­hes Werk Baden
Vor­holz Str. 3–5, 76137 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.