Soo jeedin
Soo jeedin

Aqoonta la qabsiga ee xirfadaha daryeelka caafimaadka

Aqoonsiga macneheedu waa in shahaadada xirfadle ee ajnabiga ah ay sharci ahaan u dhiganto shahaadada xirfadeed ee Jarmalka. Marka mas’uuliyiinta Jarmalku ay hubiyaan wax u dhigma shahaadadaada, tan waxaa loo yaqaan “nidaamka aqoonsiga” ama “hubinta u dhigma”.

Xirfadaha daryeelka caafimaadka

Aqoonta la qabsiga ee xirfadaha daryeelka caafimaadka

Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ee tababbarka ka socda waddamada aan EU-da ahayn waxay caadi ahaan helaan aqoonsi qayb ahaan waana inay dhammaystiraan shahaadooyinka ka dambeeya si ay awood ugu yeeshaan inay uga shaqeeyaan Jarmalka takhasus ahaan. Shahaadada ka dib waxay qaadan kartaa qaab koorsada la qabsiga ee rugta daryeelka degdega ah ama imtixaan aqooneed. vide terra waxay la talisaa oo ay taageertaa xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka caalamiga ah iyo rugaha caafimaadka si gaar ah inta lagu jiro u qalmida ka dib marka la eego habka aqoonsiga.

Dalabkeena waxaa loogu talagalay:

Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka

  • Ma ka heshay shahaado xirfadle caafimaad oo dibadda ah oo aad jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso Baden-Württemberg xirfadda aad baratay?
  • Ma ka haysataa aqoonsi qayb ahaan Golaha Gobolka Stuttgart?
  • Ma waxaad ka raadinaysaa koorsada la qabsiga Baden-Württemberg?

Rugaha caafimaadka

  • Ma rabtaa inaad soo jiidato xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka caalamiga ah?
  • Ma jeceshahay inaad ku bixiso koorasyo ​​la qabsiga rugtaada?
  • Ma waxaad u raadinaysaa taageero shahaado xirfadlayaashaada caalamiga ah?

📎 Flyer

Shuruudaha:

  • Tababar si buuxda loo dhammeeyey oo ah xirfadle daryeel caafimaad oo dibadda ah oo leh aqoonsi dawladeed
  • Ogeysiinta ka socota Golaha Gobolka Stuttgart oo leh shuruudaha u‑qalmitaanka ka dib
  • Shahaadada luqadda B2 ama ka wanaagsan
Kooxda bartilmaameedka ah: (Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka caalamiga ah oo leh aqoonsi qayb ah)
Dhacdadani waa bilaash

Abaabulaha