Evenimente

Evenimente

Zile­le inter­națio­na­le la KIT

În zile­le de 22 și 23 iunie, la Zile­le Inter­națio­na­le la KIT va avea loc — sub titlul “Cele­bra­rea diver­si­tă­ții inter­cul­tu­ra­le” la care vă invi­tăm cu drag. Diver­si­ta­tea pro­gram inclu­de ate­li­e­re de lucru, con­fe­rin­țe, pre­mii, expo­zi­ții și dis­cu­ții pe tema diver­si­tă­ții inter­cul­tu­ra­le în ști­in­ță, cul­tu­ră și poli­ti­că. Aflați mai mul­te des­pre ini­ția­ti­ve­le și gru­pu­ri­le inter­cul­tu­ra­le de la KIT.Bucurați-vă de redu­ceri exclu­si­ve pen­tru un spec­ta­col la Badis­ches Sta­at­sthe­a­ter Karl­sru­he. Mul­te alte repe­re vă așteaptă!

Am fi foar­te bucu­roși dacă ați reți­nut data și eve­ni­men­tul și v‑ați înre­gis­tra cât mai curând pe site-ul nos­tru site-ul eve­ni­men­tu­lui!

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Karl­sru­her Insti­tut für Tech­no­lo­gie (KIT)
, Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.