Oferte

Oferte

Suport cu por­to­fo­lii de aplicații

Luni 14:00 - 16:30

Suport cu por­to­fo­lii de aplicații

Birou Beo­Net­zwerk (la jubez) 

“Apli­ca­re luni”

Vă vom spri­jini în scri­e­rea cere­rii dvs. per­fec­te sau vă vom veri­fi­ca docu­men­te­le de apli­ca­re pe care le adu­ceți cu dvs. La o sta­ție de lucru pe com­pu­ter puteți edi­ta direct modificările.

Ofer­ta se adre­sea­ză per­soa­ne­lor cu vâr­sta sub 27 de ani.

Grupul țintă: (Oferta se adresează persoanelor cu vârsta sub 27 de ani)
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.