Hizmetler

Hizmetler

Uygu­la­ma Port­föy­le­ri ile Destek

Pazartesi 14:00 - 16:30

Uygu­la­ma Port­föy­le­ri ile Destek

Offi­ce BeoNet­z­werk (jube­z­’­de)

“Pazar­te­si Başvuru”

Mükem­mel baş­vu­ru­nu­zu yaz­ma­nız­da size des­tek ola­ca­ğız veya yanı­nız­da getir­di­ği­niz baş­vu­ru bel­ge­le­ri­ni kont­rol ede­ce­ğiz. Bir PC iş istas­yo­nun­da deği­şik­lik­le­ri doğ­ru­dan düzenleyebilirsiniz.

Tek­lif 27 yaşın altın­da­ki kişi­le­re yöneliktir.

Hedef kitlesi: (Teklif 27 yaşın altındaki kişilere yöneliktir)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.