Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Stu­di­ind în Karl­sru­he — KIT

Wednesday, 9 November 2022
Studienkolleg
Wednesday, 16 November 2022
Studiind la KIT

Stu­di­ind în Karl­sru­he — KIT

Dacă vrei să începi stu­di­i­le uni­ver­si­ta­re în Kal­sru­he, dar nu știi cum? Sau care sunt pro­gra­me­le de stu­diu ofe­ri­te de KIT?
KIT vă ofe­ră un eve­ni­ment onli­ne pen­tru a vă expli­ca totul.

Pen­tru “Stu­dien­ko­l­leg” 09.11.22 de la 17h la 18h
Aflați cine este eli­gi­bil pen­tru a se înscrie la Stu­dien­ko­l­leg, ce cur­suri sunt dis­po­ni­bi­le, care sunt cerin­țe­le de apli­ca­re și cum se face înscrierea.
func­țio­nea­ză pro­ce­sul de admitere

Pen­tru “Stu­di­e­rea la KIT” 16.11.22 17h-18h
Aflați des­pre cerin­țe­le pen­tru a apli­ca, ce pro­gra­me de stu­diu sunt dis­po­ni­bi­le la KIT, și cum func­țio­nea­ză pro­ce­sul de aplicare.

fără înre­gis­tra­re, Zoom:
https://kitlecture.zoom.us/j/64398832620pwd=MXF3Q1dHMFo5dFFmUGNUTHh0MUE5Zz09

ID-ul reu­niu­nii: 643 9883 2620,
Cod: 643344

Dacă doriți să explo­rați cam­pu­sul, Kit vă ofe­ră un tur ghi­dat al KIT Cam­pus South.
înre­gis­tra­rea prin e‑mail:
migrants@intl.kit.edu

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Bil­dun­gs­ko­or­di­na­tion für Migran­t/-innen und Geflü­ch­te­te, Lan­drat­samt Karl­sru­he: Pia Gol­d­ba­ch & Jani­ka Lit­ter­st / KIT Inter­na­tio­nal Stu­dents Offi­ce: Danie­la von Rüden
Acest eveniment este online

Organizator