Oferte

Oferte

Spre­ch­Pu­n­kt

Marți 18:30 - 20:00
Joi 18:30 - 20:00

Prac­ti­cați împre­u­nă lim­ba germană

O ofer­tă de a vor­bi lim­ba ger­ma­nă împre­u­nă în gru­puri mici și moderate.

Dacă doriți să învă­țați și să prac­ti­cați lim­ba ger­ma­nă, vă invi­tăm cu drag la întâl­ni­ri­le noas­tre. Spre­ch­Pu­n­kt este o ofer­tă gratuită.

Gru­pu­ri­le sunt for­ma­te în func­ție de nive­lul de lim­bă. Volun­ta­rii vor­bi­tori de lim­ba ger­ma­nă așteap­tă cu nerăb­da­re să vă cunoască!

Înre­gis­tra­rea nu este necesară.

Avem întâl­niri ana­lo­gi­ce și digitale.

Digi­tal MONDAY

18:30 — 20:00

Întâl­ni­ri­le au loc prin Sky­pe. Nume­le de uti­li­za­tor este subiect de dis­cu­ție. Vă puteți înscrie folo­sind “Micro­soft Edge” sau “Goo­gle Chro­me” prin inter­me­di­ul lin­ku­lui https://join.skype.com/jv52iWxzsDv7, fără a vă conec­ta la Skype.

Ana­lo­gic JOI

18:30 — 20.00

la ibz, dacă vre­mea este fru­moa­să afară

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Gudrun Bau­m­gar­t­ner und Maria Dertinger
Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum Karl­sru­he e.V. (ibz)
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.