Пропозиції

Пропозиції

SprechPunkt

Понеділок 18:30 - 20:00
Четвер 18:30 - 20:00

Пра­кти­куй­те німе­цьку разом

Про­по­зи­ція пого­во­ри­ти німе­цькою разом у неве­ли­ких моде­ро­ва­них групах.

Якщо ви хоче­те вивча­ти та пра­кти­ку­ва­ти німе­цьку мову, ми ласка­во запро­шу­є­мо вас на наші дати. SprechPunkt — без­ко­штов­на пропозиція.

Гру­пи фор­му­ю­ться від­по­від­но до рів­ня мови. Німе­цько­мов­ні волон­те­ри з нетер­пі­н­ням чека­ють на зустріч!

Реє­стра­ція не потрібна.

У нас є ана­ло­го­ві та цифро­ві зустрічі.

Цифро­вий ПОНЕДІЛОК

18:30 до 20:00

Зустрі­чі від­бу­ва­ю­ться через Skype. Ім’я кори­сту­ва­ча є темою для роз­мо­ви. Ви може­те при­єд­на­ти­ся за допо­мо­гою «Microsoft Edge» або «Google Chrome» за поси­ла­н­ням https://join.skype.com/jv52iWxzsDv7 без вхо­ду в Skype.

Ана­лог ЧЕТВЕР

18:30 до 20:00

на ibz, якщо надво­рі гар­на погода

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Gudrun Baumgartner und Maria Dertinger
Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe e.V. (ibz)
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.