Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Sea­ra carai­bi­a­nă: ȚĂRI. OAMENI. DELICATURI

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Sea­ra carai­bi­a­nă: ȚĂRI. OAMENI. DELICATURI

În aceas­tă sea­ră vă puteți bucu­ra de pre­pa­ra­te din bucă­tă­ria carai­bi­a­nă. Veți pre­găti deli­ca­te­se din Carai­be într-un grup mic, sub îndru­ma­rea experților.
De la ora 19:00 veți servi meni­ul dum­ne­a­voas­tră “oas­pe­ți­lor”, veți mân­ca împre­u­nă și veți avea oca­zia să faceți schimb de idei des­pre mân­ca­re, gătit, Carai­be și arta, cul­tu­ra, muzi­ca sau mul­te alte subiec­te. Veți fi întâm­pi­nați cu coc­k­ta­i­luri carai­bie­ne. Kla­us Buch­ner ne va oferi un regal muzi­cal cu sune­te minu­na­te la handpan.
O pre­le­ge­re des­pre cul­tu­ra și arta din țara res­pec­ti­vă va avea loc la SHV îna­in­te de masă. Vă aștep­tăm la o sâm­bă­tă pli­nă de inspi­ra­ție și la momen­te de plă­ce­re pen­tru ochi, gust și auz.

Cost: 25,00 €.

Vă rugăm să rezer­vați masa la numă­rul de curs 232–30302 la vhs, dan­sul la numă­rul de curs 232–30303 și găti­tul la 232–30301.

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
ibz, EG, Großer Saal
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator