Oferte

Oferte

Con­si­li­e­re pen­tru refu­gi­ați și migrație

Orien­ta­rea refugiaților

 

Ofer­te­le noastre:

Con­si­li­em soli­ci­tan­ții de azil și refu­gi­ați recu­nos­cuți și res­pinși, pre­cum și per­soa­ne­le cu sta­tut de rezi­den­ță nere­gu­la­men­ta­ră și migran­ții în:

 • între­bări refe­ri­toa­re la drep­tul de șede­re și azil
 • în ches­tiuni de drept social
 • pro­ble­me psihosociale
 • în ches­tiuni de reîn­tre­gi­re a fami­li­ei şi
 • în ches­tiuni de drept ale statutului

Sar­ci­ni­le noastre:

 • Con­si­li­e­re și îndrumare
 • Asi­gu­ra­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea statutului
 • Întă­ri­rea poten­ți­a­lu­lui de autoajutorare
 • Coor­do­na­re si networ­king cu ser­vi­cii spe­ci­fi­ce de specialitate
 • Ore de deschidere:
  De luni până vineri: 9:00 — 12:00
  De luni până joi: 14 — 16h
 • Dis­po­ni­bi­li­ta­te la telefon:
  De luni până vineri: 8:30 — 12:30
  De luni până joi: 13:30 până la 16:00
  Pro­gra­mări telefonice

 

 

 • Spri­jin de către

 

Spri­jin de către

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit pentru toate genurile adulți de la 27 de ani
Petra Mols und Ines Aracic
Beratungs- und Familienzentrum Caritashaus
Sophienstraße 33, 76133 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.