Oferte

Oferte

Con­si­li­e­re pen­tru refu­gi­ați și migrație

Marți 9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Marți 9.00 -12.00
Miercuri 9.00 -12.00
Joi 9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Vineri 9.00 -12.00

Orien­ta­rea refugiaților

Ofer­te­le noastre:

Con­si­li­em soli­ci­tan­ții de azil și refu­gi­ați recu­nos­cuți și res­pinși, pre­cum și per­soa­ne­le cu sta­tut de rezi­den­ță nere­gu­la­men­ta­ră și migran­ții în:

  • între­bări refe­ri­toa­re la drep­tul de șede­re și azil
  • în ches­tiuni de drept social
  • pro­ble­me psihosociale
  • în ches­tiuni de reîn­tre­gi­re a fami­li­ei şi
  • în ches­tiuni de drept al statutului

Sar­ci­ni­le noastre:

  • Con­si­li­e­re și îndrumare
  • Asi­gu­ra­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea statutului
  • Întă­ri­rea poten­ți­a­lu­lui de autoajutorare
  • Coor­do­na­re si networ­king cu ser­vi­cii spe­ci­fi­ce de specialitate

Tele­pho­ne:
De luni până vineri: 8:30 — 12:30
De luni până joi: 13:30 până la 16:00
Pro­gra­mări prin acord telefonic

 

Flyer de des­căr­cat

 

 

 

 

Grupul țintă: (pentru toate genurile adulți de la 27 de ani)
Acest eveniment este gratuit
Tama­ra Hillens
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sophien­stra­ße 33, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.