Oferte

Oferte

Bur­si­eri Inter­națio­nali și Biro­ul de Bun venit

Pen­tru oame­nii de ști­in­ță străini

Inter­na­tio­nal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) este con­tac­tul cen­tral pen­tru mobi­li­ta­tea inter­națio­na­lă a oame­ni­lor de ști­in­ță la KIT.

IScO con­si­li­a­ză oame­nii de ști­in­ță stră­ini care vin la KIT pen­tru o acti­vi­ta­te ști­in­ți­fi­că, pre­cum și oame­nii de ști­in­ță KIT care doresc să ple­ce în stră­i­nă­ta­te pen­tru un sejur de cer­ce­ta­re sau se întorc din­tr-un sejur din străinătate.

Mai mul­te infor­ma­ții și per­soa­ne de con­tact pot fi găsi­te la http://www.intl.kit.edu/intl/isco.php

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Adenauerring 8, 76131 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.