Oferte

Oferte

Fotbal pen­tru fete

Marți
fete

Fotbal pen­tru fete

Depar­ta­men­tul de Școli și Sport al ora­șu­lui Karl­sru­he, în cola­bo­ra­re cu clu­bul spor­tiv Post Süds­ta­dt Karl­sru­he, ofe­ră un pro­gram gra­tu­it de fotbal pen­tru fete, ca o com­po­nen­tă supli­men­ta­ră a pro­gra­mu­lui “Sozi­a­les Mite­i­nan­der dur­ch Sport — Viel­falt bewe­gt Karl­sru­he” (Reu­niu­nea soci­a­lă prin sport — diver­si­ta­tea miș­că Karlsruhe).

Mar­țea, de la 15:45 la 16:45, fete­le cu vâr­ste cuprin­se între 6 și 14 ani pot juca fotbal pe tere­nul cu gazon arti­fi­ci­al de la Post Süds­ta­dt Karl­sru­he, sub îndru­ma­rea unui antrenor.

La ofer­ta de fotbal pen­tru fete se poa­te par­ti­ci­pa fără înscri­e­re pre­a­la­bi­lă și este gra­tu­i­tă. Sco­pul pro­iec­tu­lui este de a crea o ofer­tă cu prag scă­zut și orien­ta­tă spre sport pen­tru fete.

Sco­pul este de a le oferi fete­lor posi­bi­li­ta­tea de a se dis­tra jucând fotbal, indi­fe­rent de per­for­man­țe­le lor. Ori­ci­ne se poa­te ală­tu­ra, indi­fe­rent cât de bune sau proas­te sunt abi­li­tă­ți­le sale fotba­lis­ti­ce, prin­ci­pa­lul lucru este că este distractiv.

Grupul țintă: fete (Fete de la 6 la 14 ani)
Acest eveniment este gratuit
Hans Kyei — Nor­man Durand 
Post Süds­ta­dt Karl­sru­he e. V.
Ettlin­ger Allee 9, 76199 Tram lines S1 and S11 > Stop “Dam­mer­sto­ck” > then abo­ut two minu­tes walk

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.