Oferte

Oferte

For inter­na­tio­nal professionals

loo­king for a job in the S‑T-E‑M sector

The INTERPROF-TECH pro­ject is a job pro­gram for inter­na­tio­nal pro­fes­sio­nals loo­king for a job in the S‑T-E‑M sector:
Scien­ces, Tech­no­lo­gy, Engi­ne­e­ring and Mathematics
(Mecha­ni­cal Engi­ne­e­ring / Mecha­tro­nics, Elec­tri­cal Engi­ne­e­ring / Elec­tro­nics, Auto­ma­tion Tech­no­lo­gy, Power
Engi­ne­e­ring, Civil Engi­ne­e­ring and simi­lar fields)

 

Cău­ta­rea unui job în dome­ni­ul STEM

Pro­iec­tul INTERPROF-TECH este un pro­gram pen­tru pro­fe­si­o­niști inter­națio­nali care cau­tă un job in dome­ni­ul S‑T-E‑M: Ști­in­ță, Teh­no­lo­gie, Ingi­ne­rie și Mate­ma­ti­ca ingi­ne­rie meca­ni­că, maca­tro­ni­că, ingi­ne­rie elec­tri­că, elec­tro­ni­ca, teh­no­lo­gie auto­ma­tic, ingi­ne­rie civi­lă și alte dome­nii similare

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Manu­e­la Montesinos
BEN Euro­pe-Insti­tu­te
Pfor­zhe­i­mer Str. 122, 76275 Ettlin­gen

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.