Hizmetler

Hizmetler

Ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler için

STEM sek­tö­rün­de iş arıyorum

INTERPROF-TECH pro­je­si, STEM sek­tö­rün­de iş ara­yan ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler için bir iş programıdır:
Bilim, Tek­no­lo­ji, Mühen­dis­lik ve Matematik
(Maki­ne Mühen­dis­li­ği / Mekat­ro­nik, Elekt­rik Mühen­dis­li­ği / Elekt­ro­nik, Oto­mas­yon Tek­no­lo­ji­si, Güç
Mühen­dis­lik, İnş­aat Mühen­dis­li­ği ve ben­ze­ri alanlar)

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Manu­ela Montesinos
BEN Euro­pe-Ins­ti­tu­te
Pforz­he­imer Str. 122, 76275 Ett­lin­gen

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.