Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Fla­men­co Mi amor în Karlsruhe

Wednesday, 1 November 2023
18:30 - 20:30

Luis de Luis și Erter Marin 

Fla­men­co Mi amor în Karlsruhe

Rena­te Wag­ner adu­ce deja pen­tru a șasea oară pe sce­nă spec­ta­co­lul din cla­sa extra “Fla­men­co — Mi Amor“. Sub con­du­ce­rea sa artis­ti­că și de pro­duc­ție, se reu­nesc vede­te inter­națio­na­le care, une­ori, nu au mai cân­tat nici­o­da­tă împre­u­nă. Fie­ca­re spec­ta­col devi­ne ast­fel un foc de arti­fi­cii unic de muzi­că, cân­tec și dans care nu se poa­te repeta.

Bile­te
40€
45€

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
Zie­gler­sa­al im Res­ta­u­rant Akropolis
Bau­me­i­ster­stra­ße 18, 76137 Karl­sru­he

Organizator