Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Fla­men­co Mi amor u Karlsruheu

Wednesday, 1 November 2023
18:30 - 20:30

Luis de Luis i Erter Marin 

Fla­men­co Mi amor u Karlsruheu

Rena­te Wag­ner već šes­ti put na pozor­ni­cu dono­si pred­sta­vu eks­tra kla­se “Fla­men­co — Mi Amor“. Pod nje­zi­nim umjet­nič­kim i pro­duk­cij­skim vod­stvom okup­lja­ju se među­na­rod­ne zvi­jez­de koje pone­kad nikad pri­je nisu zajed­no nas­tu­pa­le. Sva­ka pred­sta­va tako pos­ta­je jedins­tven vatro­met glaz­be, pje­sme i ple­sa koji se ne može ponoviti.

Ulaz­ni­ce
40 €
45 €

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator