Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Fes­ti­va­lul sim­țu­ri­lor de la Karl­sru­he 2024

Saturday, 27 April 2024
Sunday, 28 April 2024

Fes­ti­va­lul sim­țu­ri­lor de la Karl­sru­he 2024

Pri­mă­va­ra, Karl­sru­he își ara­tă par­tea sa colo­ra­tă și în acest an cu Fes­ti­va­lul sim­țu­ri­lor și vă invi­tă la o ade­vă­ra­tă călă­to­rie de plă­ce­re. Când cen­trul ora­șu­lui se trans­for­mă într-un pei­saj de pri­mă­va­ră plin de culoa­re, este tim­pul să vă plim­bați, să săr­bă­to­riți, să vă bucu­rați și să faceți cumpărături.

Vă puteți aștep­ta la o pia­ță gas­tro­no­mi­că, un pro­gram vari­at pen­tru copii și fami­lii, eve­ni­men­te spe­ci­a­le în car­ti­e­re­le din Karl­sru­he și mul­te altele!

Pe 28 apri­lie, maga­zi­ne­le din cen­trul ora­șu­lui și din Dur­la­ch își vor des­chi­de por­ți­le între ore­le 13.00 și 18.00 și vă invi­tă la o dumi­ni­că des­chi­să pli­nă de evenimente!

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator