Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Karls­ru­he Duyu­lar Fes­ti­va­li 2024

Saturday, 27 April 2024
Sunday, 28 April 2024

Karls­ru­he Duyu­lar Fes­ti­va­li 2024

Bahar ayla­rın­da Karls­ru­he, Duyu­la­rın Fes­ti­va­li ile bu yıl da renk­li yüzü­nü gös­te­ri­yor ve sizi ger­çek bir keyif yol­cu­lu­ğu­na davet edi­yor. Şehir mer­ke­zi ren­ga­renk bir bahar man­za­ra­sı­na dönüş­tü­ğün­de, gez­me, ziya­fet çek­me, eğlen­me ve alış­ve­riş yap­ma zamanıdır.

Gur­me paza­rı, çeşit­li çocuk ve aile prog­ram­la­rı, Karls­ru­he semt­le­rin­de özel etkin­lik­ler ve çok daha faz­la­sı siz­le­ri bekliyor!

28 Nisa­n­’­da şehir mer­ke­zin­de­ki ve Dur­lac­h­’­ta­ki mağa­za­lar saat 13:00’ten 18:00’e kadar kapı­la­rı­nı aça­cak ve sizi hare­ket­li bir Pazar günü­ne davet edecek!

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör