Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal pen­tru Copii

Sunday, 23 April 2023
14:00

Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal pen­tru Copii

Un pro­gram inter­cul­tu­ral foar­te inte­re­sant. La“Tür­kis­cher Elter­n­ve­re­in” se vor ală­tu­ra nume­roa­se aso­ci­a­ții din Karl­sru­he, cu pro­gra­me pen­tru copii sub for­mă de spec­ta­co­le de tea­tru, spec­ta­co­le de dans, muzi­că de cor și mul­te altele.

Grupul țintă: ,
Acest eveniment este gratuit
Filiz Sofyali
Rhe­in­stran­dha­l­le Karlsruhe
Lin­de­na­l­lee 12, 76189 Karl­sru­he

Organizator