Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Eve­ni­ment de infor­ma­re cu mic dejun în ibz

Friday, 24 November 2023
10:00 -12:00

Ziua împo­tri­va vio­len­ței împo­tri­va femeilor

Eve­ni­ment de infor­ma­re cu mic dejun în ibz

Pe 25 noiem­brie va fi săr­bă­to­ri­tă Ziua inter­națio­na­lă împo­tri­va vio­len­ței împo­tri­va feme­i­lor.
Dorim să pro­fi­tăm de aceas­tă oca­zie pen­tru a vă infor­ma des­pre aju­to­rul și ser­vi­ci­i­le din Karl­sru­he pen­tru feme­i­le afec­ta­te de violență.
Vă invi­tăm cor­di­al la acest eve­ni­ment de infor­ma­re cu mic dejun la ibz.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator