Oferte

Oferte

Admi­nis­tra­ția dis­tric­tu­a­lă Karlsruhe

Marți 8:00 - 12:00
Miercuri 8:00 - 12:00
Vineri 8:00 - 12:00
Marți 14:00 - 17:00

Mun­că de migra­ție și inte­gra­re în dis­tric­tul Karlsruhe

Dis­tric­tul Karl­sru­he ofe­ră aju­tor și spri­jin în urmă­toa­re­le domenii:

- Tranzi­ția de la școa­lă la muncă
— Școli spon­so­ri­za­te de dis­tric­tul Karl­sru­he — Trans­port școlar
— Mun­ca de migra­re si integrare
— Cen­trul media districtual
— Refu­gi­ați în dis­tric­tul Karlsruhe

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.