Oferte

Oferte

Cen­tru de con­si­li­e­re Karl­sru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Ser­vi­cii de consiliere
— Con­si­li­e­re pri­vind con­flic­te­le de sarcină
— Con­si­li­e­re juri­di­că socială
— Con­si­li­e­re medicală
— Con­sul­ta­rea tinerilor
— Edu­ca­ție sexuală
— con­si­li­e­re LGBTTIQ*
— Sexu­a­li­ta­tea și…
— Psih. consiliere
— Medierea
— infor­ma­ții legale
— dorin­ta de a avea copii
— Moa­șa de familie
— Run­da de joi
— „Bur­tă lân­gă burtă”
— Edu­ca­ția sexu­a­lă în învă­țămân­tul primar
— Punc­tul de por­ni­re : cafe­nea­ua părinților
— Hai sa vor­bim despre…
— Con­sul­tan­ță juri­di­ca pen­tru mămici sin­gu­re (în viitor).

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Bera­tun­gss­te­l­le Karlsruhe
pro­fa­mi­lia Karlsruhe
Ama­li­en­stra­ße 25, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.