Oferte
Oferte

Cen­trul de con­si­li­e­re pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Luni 09:00 - 10:00 / 15:00 - 18:00
Marți 09:00 - 10:00
Miercuri 09:00 - 12:00
Joi 15:00 - 16:00
Vineri 09:00 - 12:00

Pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Aveți între­bări des­pre sar­ci­nă, sexu­a­li­ta­te, par­te­ne­ri­at sau pater­ni­ta­te? La pro fami­lia, veți pri­mi con­si­li­e­re pro­fe­sio­na­lă și con­fi­den­ți­a­lă. Drep­tu­ri­le dum­ne­a­voas­tră sunt în prim-pla­nul acti­vi­tă­ții noastre.

Dorim ca toți oame­nii să își poa­tă trăi sexu­a­li­ta­tea într-un mod auto­de­ter­mi­nat și să deci­dă în mod liber dacă vor deve­ni părinți.

Ser­vi­cii de consiliere

 • Con­si­li­e­re pri­vind con­flic­tul de sarcină
 • Con­si­li­e­re juri­di­că socială
 • Con­si­li­e­re medicală
 • Con­sul­ta­rea tinerilor
 • Edu­ca­ție sexuală
 • Con­si­li­e­re LGBTTIQ*
 • Sexu­a­li­ta­te și…
 • Psi­ho­lo­gie. consiliere
 • Medi­e­re
 • Infor­ma­ții juridice
 • dorin­ța de a avea copii
 • Moa­șă de familie
 • Run­da de joi
 • “Bel­ly to belly”
 • Edu­ca­ția sexu­a­lă în învă­țămân­tul primar
 • Punc­tul de ple­ca­re Cafe­nea­ua părinților
 • Să vor­bim despre…
 • Con­si­li­e­re juri­di­că pen­tru mame­le sin­gu­re (însăr­ci­na­te)

 

Grupul țintă: adulți
Acest eveniment este gratuit
Bera­tun­gss­te­l­le Karlsruhe
pro­fa­mi­lia Karlsruhe
Leo­pol­ds­tra­ße 5, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.