Ponude
Ponude

Savje­to­va­li­šte pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Ponedjeljak 09:00 - 10:00 / 15:00 - 18:00
Utorak 09:00 - 10:00
Srijeda 09:00 - 12:00
Četvrtak 15:00 - 16:00
Petak 09:00 - 12:00

Pro­fa­mi­li­ja Karlsruhe

Ima­te li pita­nja o trud­no­ći, sek­su­al­nos­ti, part­ner­stvu ili rodi­telj­stvu? U pro fami­lia dobit ćete pro­fe­si­onal­ne, povjer­lji­ve savje­te. Vaša su pra­va u prvom pla­nu našeg rada.

Želi­mo da svi lju­di mogu živje­ti svo­ju sek­su­al­nost na samo­odre­đen način i slo­bod­no odlu­či­ti hoće li pos­ta­ti roditelji.

Uslu­ge savjetovanja

 • Savje­to­va­nje o kon­flik­ti­ma u trudnoći
 • Soci­jal­no prav­no savjetovanje
 • Medi­cin­sko savjetovanje
 • Savje­to­va­nje mladih
 • Spol­ni odgoj
 • LGBTTIQ* savje­to­va­nje
 • Sek­su­al­nost i…
 • psih. savje­to­va­nje
 • Posre­do­va­nje
 • Legal­na informacija
 • želja za djecom
 • Obi­telj­ska primalja
 • Okru­gli četvrtak
 • “Trbuh na trbuh”
 • Spol­ni odgoj u osnov­nom obrazovanju
 • Polaz­na toč­ka matič­ni kafić
 • Pri­čaj­mo o…
 • Prav­ni savje­ti za samo­hra­ne (budu­će) majke

 

Ciljna skupina: odrasli
Ovaj događaj je besplatan
Bera­tun­g­ss­tel­le Karlsruhe
pro­fa­mi­lia Karlsruhe
Leopol­d­straße 5, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.