Hizmetler

Hizmetler

Danış­man­lık Mer­ke­zi Karls­ru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

pro­fes­yo­nel Karlsruhe

Danış­man­lık servisleri
— Hami­le­lik çatış­ma danışmanlığı
— Sos­yal hukuk danışmanlığı
— Tıb­bi danışmanlık
— Genç­lik danışmanlığı
— Cin­sel eğitim
— LGBTTIQ* danışmanlığı
— Cin­sel­lik ve…
— Psi­ko­log. danışmanlık
— Arabuluculuk
— yasal bilgi
— çocuk arzusu
— Aile ebesi
— Per­şem­be günü
— “Göbek göbeği”
— İlk­öğr­et­imde cin­sel eğitim
— Baş­lan­gıç nok­ta­sı ebe­veyn kafesi
— Hadi hak­kın­da konuşalım…
— Bekar (hami­le) anne­ler için huku­ki danışmanlık

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Bera­tungss­tel­le Karlsruhe
pro­fa­mi­lia Karlsruhe
Ama­li­enst­ra­ße 25, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.