Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Citi­rea zia­re­lor și revis­te­lor spaniole

Saturday, 5 November 2022
15:00 - 16:30

Citi­rea zia­re­lor și revis­te­lor spaniole

Ne întâl­nim în biro­ul nos­tru de la IBZ și citim/discutăm un arti­col des­pre un subiect de actu­a­li­ta­te în lim­ba spa­ni­o­lă (nivel de lim­bă A2). Se va servi cafea și prăjituri.
Este nece­sa­ră înscri­e­rea (e‑mail, poș­tă, tele­fon), deo­a­re­ce numă­rul de par­ti­ci­panți este limi­tat la maxi­mum 5 persoane.

Preț pe per­soa­nă(nemem­bru): 3,00 €

Preț pe per­soa­nă(mem­bru): 1,50 €

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
Daniel Has­sel
ibz — Büro der DSG im 3. OG
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator