Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

İsp­any­olca Gaze­te ve Der­gi Okuma

Saturday, 5 November 2022
15:00 - 16:30

İsp­any­olca Gaze­te ve Der­gi Okuma

IBZ­’­de­ki ofi­si­miz­de bulu­şu­yor ve gün­cel bir konu hak­kın­da İsp­any­olca bir maka­le okuyor/tartışıyoruz (dil sevi­ye­si A2). Kah­ve ve kura­bi­ye ikra­mı yapılacaktır.
Katı­lım­cı sayı­sı en faz­la 5 kişi ile sınır­lı oldu­ğun­dan kayıt (e‑posta, pos­ta, tele­fon) yap­tı­rıl­ma­sı gerekmektedir.

Kişi başı fiyat(üye olma­yan): 3,00 €

Kişi başı fiyat(üye): 1,50 €

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Dani­el Hassel
ibz — Büro der DSG im 3. OG
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör