Oferte

Oferte

Școa­lă de bici­cle­te, tururi cu bici­cle­ta, cur­suri și ate­li­er de autoajutorare

Miercuri 15:00 - 18:00
Joi 15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­i­ner Deut­scher Fahr­rad­club Kre­i­sver­band Karlsruhe)

ADFC — All­ge­me­i­ner Deut­scher Fahr­rad­club Kre­i­sver­band Karl­sru­he este un club care repre­zin­tă inte­re­se­le cicliș­ti­lor și ofe­ră un hob­by pen­tru toa­te gru­pe­le de vârstă.
Dome­nii prin­ci­pa­le de lucru:
— Pla­ni­fi­ca­rea și ghi­da­rea turu­ri­lor cu bicicleta
— Stan­duri de acti­vi­tăți și infor­ma­ții la eve­ni­men­te, com­pa­nii sau doar pen­tru distracție!
— Rela­ții publi­ce: infor­ma­ții pen­tru bici­cliști prin bule­tin infor­ma­tiv, pagi­na prin­ci­pa­lă sau comu­ni­cat de presă
— Aju­tor la orga­ni­za­rea tra­fi­cu­lui de bici­cle­te în Karlsruhe
— Asis­ten­ță la sau bike-offi­ce: ser­vi­ci­ul săp­tămâ­nal al ADFC pen­tru toți bicicliștii
— Pre­ve­ni­rea fur­tu­lui de bici­cle­te: Sfa­turi de coda­re și blocare
— Veri­fi­ca­re bici­cle­te și repa­ra­re biciclete

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
All­ge­me­i­ner Deut­scher Fahr­rad­club (adfc)
All­ge­me­i­ner Deut­scher Fahr­rad­club Kre­i­sver­band Karlsruhe
Kro­nen­stra­ße 9, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.