Hizmetler

Hizmetler

Bisik­let oku­lu, bisik­let tur­la­rı, kurs­lar ve ken­di ken­di­ne yar­dım atölyesi

Çarşamba 15:00 - 18:00
Perşembe 15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karlsruhe)

ADFC — All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he, her yaş­tan gün­lük ve hobi bisik­let­çi­le­ri­nin çıkar­la­rı­nı tem­sil eden bir kulüp.
Baş­lı­ca çalış­ma alanları:
— Bisik­let tur­la­rı­nın plan­lan­ma­sı ve yönlendirilmesi
— Etkin­lik­ler ve bil­gi stand­la­rı etkin­lik­ler­de, şir­ket­ler­de veya sade­ce eğlen­ce için!
— Halk­la iliş­ki­ler: Bül­ten, ana say­fa veya basın bül­te­ni ile bisik­let­çi­le­ri bilgilendirin
— Karls­ru­he­’­de bisik­let tra­fi­ği­nin düzen­len­me­si­ne yar­dım­cı olmak
— Bisik­let ofi­sin­de veya bisik­let ofi­sin­de des­tek: ADF­C­’­nin tüm bisik­let­çi­ler için haf­ta­lık hizmeti
— Bisik­let hır­sız­lı­ğı­nın önlen­me­si: Kod­la­ma ve kilit tavsiyesi
— Bisik­let kont­ro­lü ve bisik­let tamiri

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub (adfc)
All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karlsruhe
Kro­nenst­ra­ße 9, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.