Oferte

Oferte

Biro­ul Antidiscriminare

Con­sul­tan­ță și spri­jin pen­tru per­soa­ne­le care au sufe­rit discriminare 

Cine ne poa­te con­tac­ta? Sus­ți­nem toa­te per­soa­ne­le care sunt direct sau indi­rect afec­ta­te de dis­cri­mi­na­re. Ser­vi­ci­i­le noas­tre de con­sul­tan­ță sunt întot­dea­u­na gratuite.
Ce oferim?
— Con­sul­tan­ță și spri­jin pen­tru per­soa­ne­le care au fost dis­cri­mi­na­te — Tri­mi­te­rea către alte Cen­tre de Consultanță
— Rezol­va­rea conflictului
— Mun­ca de rela­tii publice
— Acti­vi­ta­te edu­ca­țio­na­lă (pro­iec­te, ateliere/training)
‑Împu­ter­ni­ci­re

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Anti­dis­kri­mi­ni­e­run­gss­te­l­le in Karlsruhe
, Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.