Hizmetler
Hizmetler

Ayrım­cı­lık­la Müca­de­le Ofi­si Karlsruhe

Ayrım­cı­lı­ğa maruz kal­mış kişi­ler için danış­ma ve des­tek

Bizim­le kim­ler ile­ti­şi­me geçebilir?

Ayrım­cı­lık­tan doğ­ru­dan veya dolay­lı ola­rak etki­le­nen tüm insan­la­rı des­tek­li­yo­ruz. Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz her zaman ücretsizdir.

Biz ne sunuyoruz?

  • Ayrım­cı­lı­ğa uğra­yan kişi­ler için Danış­ma ve Destek
  • Diğer Danış­ma Mer­kez­le­ri­ne Yönlendirme
  • Çatış­ma çözümü
  • Halk­la iliş­ki­ler çalışmaları
  • Eği­tim çalış­ma­la­rı (pro­je­ler, çalıştaylar/eğitimler)
  • Güç­len­dir­me

Ins­tag­ram: @ads_karlsruhe
Face­bo­ok: @AntidiskriminierungsstelleKA

➡️ Danış­ma ran­de­vu­su talep edin

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.