Hizmetler

Hizmetler

Danış­man­lık ve Destek

Ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­lar için

Kim­ler bize başvurabilir?

Doğ­ru­dan ya da dolay­lı ola­rak ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­la­ra des­tek ver­mek­te­yiz. Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz ücretsizdir.

Ne sunu­yo­ruz?

-Ayrım­cı­lı­ğa maruz bıra­kıl­mış insan­la­ra danış­man­lık ve des­tek hizmeti

-Fark­lı Danış­man­lık birim­le­riy­le bağ­lan­tı kurul­ma­sı­nı sağlamak

-Prob­lem­le­re çözüm üretmek

-Halk­la İlişkiler

-Eği­tim (Pro­je­ler, Workshops/ İleri Mes­lek Eğitimi)

-Yet­ki­len­dir­me

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Antidiskriminierungsstelle in Karlsruhe
, Karlsruhe

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.