Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (7/7)

1001 Nights — acum și în ara­bă, ucrai­ne­a­nă și engleză

Thursday, 8 December 2022
Arabă
Friday, 23 December 2022
Arabă
Sunday, 1 January 2023
Arabă
Friday, 23 December 2022
Engleză
Sunday, 1 January 2023
Engleză
Sunday, 18 December 2022
Ucraineană
Sunday, 25 December 2022
Ucraineană

1001 Nopți: Povești magi­ce pen­tru întrea­ga fami­lie — acum și în ara­bă, ucrai­ne­a­nă și engleză

Ofer­tă de tea­tru mul­ti­lingv cu supra­ti­tra­re în ara­bă, engle­ză, ucrai­ne­a­nă — “1001 de nopți” pen­tru întrea­ga fami­lie în decem­brie și ianuarie.

De la 6 ani

bas­mul nos­tru de Cră­ciun 1001 de nopți de JUNGEN STAATSTHEATER înce­pe în decem­brie și ianu­a­rie în Sala de con­cer­te. Pe lân­gă nume­roa­se­le spec­ta­co­le șco­la­re, îl ofe­rim de nouă ori pen­tru întrea­ga familie!

La anu­mi­te date, 1001 de nopți va fi pre­zen­tat cu supra­ti­tra­re în ara­bă (8 decem­brie / 23 decem­brie / 1 ianu­a­rie), engle­ză (23 decem­brie / 1 ianu­a­rie) și ucrai­ne­a­nă (18 decem­brie / 25 decem­brie). În acest fel, dorim să con­tri­bu­im la o mai mare par­ti­ci­pa­re și inclu­ziu­ne cul­tu­ra­lă și putem oferi fami­li­i­lor cu isto­ric de migra­ție și imi­gran­ți­lor o ofer­tă de pro­gra­me cul­tu­ra­le în tim­pul săr­bă­to­ri­lor și vacan­țe­lor de Crăciun.

Pro­gram

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
Badis­ches Sta­at­sthe­a­ter Karlsruhe
Her­mann-Levi-Platz 1, 76137 Karl­sru­he

Organizator