Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (7/7)

1001 Gece — şim­di Arap­ça, Ukray­na­ca ve İng­il­izce ola­rak da

Thursday, 8 December 2022
Arapça
Friday, 23 December 2022
Arapça
Sunday, 1 January 2023
Arapça
Friday, 23 December 2022
ingilizce
Sunday, 1 January 2023
ingilizce
Sunday, 18 December 2022
Ukrayna
Sunday, 25 December 2022
Ukrayna

1001 Gece: Tüm aile için büyü­lü hika­ye­ler — şim­di Arap­ça, Ukray­na­ca ve İng­il­izce ola­rak da

Ara­lık ve Ocak ayla­rın­da tüm aile için Arap­ça, İng­il­izce, Ukray­na­ca üst yazı­lar­la çok dil­li tiyat­ro tek­li­fi — “1001 Gece”.

6 yaşın­dan itibaren

JUNGEN STA­ATST­HE­ATE­R­’in 1001 Gece adlı Noel masa­lı­mız Ara­lık ve Ocak ayla­rın­da Kon­ser Salo­nu­’n­da baş­lı­yor. Bir­çok okul gös­te­ri­si­ne ek ola­rak, tüm aile için dokuz kez sunuyoruz!

Belir­li tarih­ler­de 1001 Gece Arap­ça (8 Ara­lık / 23 Ara­lık / 1 Ocak), İng­il­izce (23 Ara­lık / 1 Ocak) ve Ukray­na­ca (18 Ara­lık / 25 Ara­lık) üst yazı­lar­la sunu­la­cak. Bu şekil­de daha faz­la kül­tü­rel katı­lım ve kap­sa­yı­cı­lı­ğa kat­kı­da bulun­mak ve göç geç­mi­şi olan aile­le­re ve göç­men­le­re bay­ram­lar­da ve Noel tatil­le­rin­de kül­tü­rel bir prog­ram suna­bil­mek istiyoruz.

Prog­ram

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Badisc­hes Sta­atst­he­ater Karlsruhe
Her­mann-Levi-Platz 1, 76137 Karls­ru­he

Organizatör