Ponude

Ponude

win­ter­S­PI­EL­ZIM­MER (zim­ska igraonica)

U hlad­nom godiš­njem dobu manje je moguć­nos­ti da se dje­ca igra­ju izvan kuće. Nakon pauze uzro­ko­va­ne pan­de­mi­jom, tim u Kar­l­sru­heu savez­nog pro­gra­ma “Poče­tak vrti­ća: Gra­di­mo mos­to­ve u ranom obra­zo­va­nju” ponov­no orga­ni­zi­ra win­ter­S­PI­EL­ZIM­MER (zim­sku igra­oni­cu) od 8. stu­de­nog 2021. Dje­ca se tamo mogu igra­ti sa svo­jim rodi­te­lji­ma i među­sob­no. Rodi­te­lji se ovdje susre­ću s dru­gim rodi­te­lji­ma i mogu uspos­ta­vi­ti kon­tak­te i raz­mi­je­ni­ti ide­je. Za to će vas vri­je­me struč­nja­ci iz „Poče­tak vrti­ća“ (Kita-Eins­ti­eg) savje­to­va­ti o moguć­nos­ti­ma dje­čjeg vrtića.

 

Win­ter­s­pi­el­zim­mer Nordstadt:

Od pone­djelj­ka 8. stu­de­nog 2021. do 28. ožuj­ka 2022

Schüler­hort, Rho­de-Island-Allee, 76149 Karlsruhe

od 9:30 do 11:30 sati

Tele­fon: 0151 11413992

E‑pošta: brueckenbauen@sjb.karlsruhe.de

Nor­d­stadt: pla­katkar­ta

 

Win­ter­s­pi­el­zim­mer Südstadt:

Uto­rak 9. stu­de­nog 2021. do 29. ožuj­ka 2022

od 9:30 do 11:30 sati

Cen­tar za dje­cu i mla­de, Augar­tens­tra­sse 21, 76137 Karlsruhe

Tele­fon: 0177 2881128 i 0171 1845349

E‑mail: brueckenbauen@allerheiligen-ka.de,

silke.teltscher@reha-suedwest.de

Süd­stadt: pla­katkar­ta

Ciljna skupina: dijete (Za djecu od 1 do 6 godina)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.