Hizmetler

Hizmetler

kışP­LAY­RO­OM

Soğuk mev­sim­de, çocuk­la­rın ev dışın­da oyna­ma­sı için daha az fır­sat var­dır. Sal­gın nede­niy­le ara ver­dik­ten son­ra, “Kita-Eins­ti­eg: Erken Eği­tim­de Köp­rü­ler İnşa Et” fede­ral prog­ra­mı­nın Karls­ru­he eki­bi 8 Kasım 2021’den iti­ba­ren yeni­den SPIELZIMMER kışı­nı düzen­li­yor. Çocuk­lar ora­da ebe­veyn­le­riy­le ve bir­bir­le­riy­le oyna­ya­bi­lir­ler. Ebe­veyn­ler bura­da diğer ebe­veyn­ler­le tanı­şır ve ile­ti­şim kura­bi­lir ve fikir alış­ve­ri­şin­de bulu­na­bi­lir. Bu süre zar­fın­da, “Kita-Eins­ti­eg” uzman­la­rı size çocuk gün­düz bakı­mı ola­nak­la­rı hak­kın­da tav­si­ye­ler­de bulunacaktır.

 

Kuzey kasa­ba­sı kış oyun odası:
8 Kasım 2021 — 28 Mart 2022 Pazartesi
Kreş, Rho­de-Island-Allee, 76149 Karlsruhe
9:30 — 11:30

Tele­fon: 0151 11413992
E‑posta: brueckenbauen@sjb.karlsruhe.de

Nords­tadt: afişhari­ta

 

Kış oyun oda­sı güney kasabası:
9 Kasım 2021 Salı — 29 Mart 2022
9:30 — 11:30
Çocuk ve genç­lik mer­ke­zi, Augar­tenst­ras­se 21, 76137 Karlsruhe

Tele­fon: 0177 2881128 ve 0171 1845349
E‑posta: brueckenbauen@allerheiligen-ka.de,
silke.teltscher@reha-suedwest.de

Süds­tadt: Pos­terHari­ta

Hedef kitlesi: (1 ila 6 yaş arası çocuklar için)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.