Ponude

Ponude

Među­na­rod­ni sas­ta­nak majki

Ponedjeljak 11:30
Utorak 11:30

u Pes­ta­lo­zzi ško­li u Durlachu

 

Kafić za maj­ke nami­je­njen je svim maj­ka­ma iz Pes­ta­lo­zzi ško­le Dur­lach (bri­ga o dje­ci za to vri­je­me je zajamčena).

Maj­ke ima­ju pri­li­ku raz­mje­nji­va­ti ​​ide­je s dru­gim maj­ka­ma, koris­ti­ti ponu­de za pomoć pri inte­gra­ci­ji, ali i teča­je­ve jezi­ka i orijentacije.

 

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Fir­devs Kaplaner
Pes­ta­lo­zzis­c­hu­le in Durlach
Ble­ic­h­str. 9, 76227 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.