Hizmetler

Hizmetler

Ulus­la­ra­ra­sı Anne­ler Buluşması

Pazartesi 11:30
Salı 11:30

Durlach’daki Pes­ta­loz­zi Okulunda

Anne­ler için Kafe bütün anne­le­rin Dur­lac­h­’­da­ki Pes­ta­loz­zi Oku­lun­da bir ara­ya gel­me­si­ni sağlar.(Bu süre zar­fın­da çocuk bakı­mı sağlanmaktadır)

Bura­da anne­le­rin diğer anne­ler­le bil­gi alış­ve­ri­şin­de bulun­ma­la­rı, enteg­ras­yon yar­dı­mı aynı zaman­da da dil ve yön­len­dir­me kurs­la­rın­dan fay­da­lan­ma­la­rı müm­kün kılınır.

 

Flyer to İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Fir­devs Kaplaner
Pes­ta­loz­zisc­hu­le in Durlach
Ble­ichstr. 9, 76227 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.