Oferte

Oferte

Mămi­ci­le inter­națio­na­le se întâlnesc

Luni 11:30
Marți 11:30

la Şcoa­la Pes­ta­lo­zzi din Durlach 

Cafe­nea­ua pen­tru mame (Müt­ter­ca­fé) este des­chi­să tutu­ror mame­lor șco­lii Pes­ta­lo­zzi (în aceas­tă peri­oa­dă este dis­po­ni­bi­lă îngri­ji­rea copi­i­lor). Mame­le au posi­bi­li­ta­tea de a face schimb de idei și expe­rien­țe cu cei­lalți și de a bene­fi­cia de ofer­te de asis­ten­ță pen­tru inte­gra­re, pre­cum și de cur­suri de lim­bă și orientare.

 

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Fir­de­vs Kaplaner
Pes­ta­lo­z­zis­chu­le in Durlach
Blei­chs­tr. 9, 76227 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.