Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/12)

Pli­va­nje — Druženje

Thursday, 18 July 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 25 July 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 1 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 6 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 8 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 13 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 15 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 20 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 22 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 27 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 29 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 5 September 2024
17:00 - 19:45

Pli­va­nje — Druženje 

🏊🏼‍♀️ Sva­kog čet­vrt­ka grad Kar­l­sru­he nudi vam doga­đaj Dru­že­nje kroz sport – plivanje.

VREMENA :
Dje­ca i tinej­dže­ri do 18 godi­na od 17:00 do 18:30.
Odras­li (od 18 godi­na) od 18:30 do 20:30.
Ulaz od 17:00 do 17:15 i 18:30 do 18:45.

Ulaz: 1,5 €

Ulaz za dje­cu mla­đu od 10 godi­na i nepli­va­če samo u prat­nji odras­le oso­be. Nema nad­zi­ra­ne ponude!

📌Od 13. lip­nja 2024. pli­vat će se u vanj­skom baze­nu Rüpurr.

Ciljna skupina: dijete, tinejdžeri, odrasli
Ovaj događaj nije besplatan
Schul- und Spor­tamt — Stadt Karlsruhe
Fre­ibad Rüppurr
Heidel­ber­g­s­traße 1 / Straßen­bah­nli­ni­en S1, S11 Hal­tes­tel­le “Schloss Rüpurr”, 76199 Kar­l­sru­he (Rüpurr)

Organizator