Hizmetler

Hizmetler

Yet­kin­lik Ajansı

Pazartesi 9:00 - 17:00
Salı 9:00 - 17:00
Çarşamba 9:00 - 17:00
Perşembe 14:00 - 18:00
Cuma 9:00 - 17:00

15 ila 25 yaş ara­sın­da­ki ve Karls­ru­he şehir böl­ge­sin­den gelen genç­ler için

Kom­pe­ten­za­gen­tur Karls­ru­he, okul­dan işe geçiş­te bir pro­je­dir. Size çeşit­li alan­lar­da danış­man­lık yapı­yor ve sorun­la­rı­nı­zın çözü­mün­de size des­tek oluyoruz.

Sizin­le bir­lik­te fikir­ler geliş­ti­ri­yor ve ola­sı çözüm­le­ri ve uygun des­tek ola­nak­la­rı­nı arı­yo­ruz. Bir­lik­te güç­lü yön­le­ri­ni­zi ve yete­nek­le­ri­ni­zi keş­fe­de­bi­lir ve bun­la­rı hedef­le­ri­ni­ze ulaş­mak için nasıl kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni­zi düşünebiliriz.

İlet­iş­im:

Nan­ni Götz: Nanni.goetz@vfj-ka.de

Ger­hard Liebertz: Gerhard.Liebertz@vfj-ka.de

Rainer Lind­ner: rainer.lindner@vfj-ka.de

İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Ger­hard Liebertz
Kom­pe­ten­za­gen­tur
Hans-Sachs-Str. 15, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.