Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Hare­ket yoluy­la bağımsızlık

Sunday, 12 May 2024
11:00

Sonn­tags­ca­fé

Hare­ket yoluy­la bağımsızlık

Egzer­siz ve ant­ren­man aktif yaş­lan­ma için ne gibi kat­ma değer­le­re sahip­tir ve hare­ket etme­ye devam etmez­se­niz ne gibi risk­ler taşırsınız?

Dene­yim­li bir spor tera­pis­ti olan Kevin Pfef­fer, vücu­du­nu­zu etki­le­yen önem­li bağ­lan­tı­la­rı, nasıl çalış­tı­ğı­nı ve son yıl­lar­da han­gi çığır açan yeni bul­gu­la­rın elde edil­di­ği­ni açıklayacak.

Konuş­ma­cı Kevin Pfef­fer, 1984 doğum­lu, spor ve jim­nas­tik öğret­me­ni, spor tera­pis­ti ve spor ve tera­pi için kişi­sel antrenör.

Giriş: 10:30.

Hedef kitlesi: hepsi (Yaşlılar)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör