Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Çalış­tay: Çeşit­li­li­ğin tanınması

Monday, 18 March 2024
14:00 - 17:00

Çalış­tay: Çeşit­li­li­ğin tanınması

Çeşit­li­li­ği kabul etmek, çok­lu bakış açı­la­rı kul­lan­mak — Pro­je ekibinizi/kuruluşunuzu ayrım­cı­lı­ğa kar­şı duyar­lı hale getirmek 🤝💡
Çeşit­li­li­ğin fark­lı sevi­ye­le­ri var­dır ve ekip halin­de çalış­mak için önem­li­dir. Bunu anla­mak için eleş­ti­rel düşün­me, empa­ti ve çok daha faz­la­sı gibi bece­ri­le­re ihti­ya­cı­mız var. 🌐✨
Bu atöl­ye çalış­ma­sın­da, uzma­nı­mız Sume­ra Syed ile bir­lik­te ve ondan çeşit­li­li­ğin potan­si­ye­li­ni bilinç­li bir şekil­de nasıl kul­la­na­bi­le­ce­ği­mi­zi ve ayrım­cı­lı­ğa nasıl kar­şı koya­bi­le­ce­ği­mi­zi öğreneceğiz.
Öyley­se ilham veri­ci bir atöl­ye çalış­ma­sı­na daha katı­lın ve içe­ri­ği çalış­ma­la­rı­nız için kul­la­nın! İst­er daha önce dene­yi­mi­niz olsun ister sade­ce merak edi­yor olun, bu atöl­ye sizin için­dir ve bakış açı­la­rı­nı­za kat­kı­da bulun­ma­nız için alan sunar.

👉 Şim­di ücret­siz kaydolun

ℹ️ Dil: İng­il­izce (Alman­ca ve Fran­sız­ca­ya çevi­ri mümkün)

Hedef kitlesi: (Proje sahipleri, dernek üyeleri, girişimciler, ekip yöneticileri, meraklı insanlar)
Bu davet ücretsizdir
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiserstr. 97, 76133 Karls­ru­he

Organizatör