Hizmetler

Hizmetler

AWO Göç­men­lik danışmanlığı

Pazartesi
Randevuyla
Tuesday
Randevuyla
Wednesday
Randevuyla
Thursday
Randevuyla
Friday
Randevuyla

Hedef kit­le

Karls­ru­he­’­de ika­met­ga­hı­nız var ve

 • 27 yaş üstü
 • Alman­ya­’­da yeni
 • bura­da daimi ika­met­ga­hı olan (örne­ğin, iş için ika­met eden, tanın­mış bir mül­te­ci ola­rak, aile bir­le­şi­mi için…)
 • geç geri gön­de­ri­len veya AB vatandaşı

Uzun süre­dir Alman­ya­’­da yaşı­yor olsa­nız bile danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz­den yararlanabilirsiniz.

danış­man­lık

Size ve çocuk­la­rı­nı­za aşa­ğı­da­ki konu­lar­da ücret­siz ve giz­li­lik için­de danış­man­lık yapıyoruz:

 • İst­ihd­am ve yaban­cı nite­lik­le­rin tanınması
 • Konut
 • Eği­tim ve dil
 • Konut
 • Sağ­lık ve sağ­lık sigortası
 • Gün­lük yaşam ve eğlence
 • Aile ve çocuklar
 • finans

Dil­ler

Aşa­ğı­da­ki dil­ler­de tav­si­ye veri­yo­ruz: Bul­gar­ca, Alman­ca, İng­il­izce, Fran­sız­ca, Rumen­ce, Rus­ça, Sırp­ça-Boş­nak­ça-Hır­vat­ça, İspanyolca.

Danış­ma: ran­de­vu ile

El ila­nı zum İnd­ir

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH Migrationsberatung
Stephanienstr. 52, 76133 Karlsruhe

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.