Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Zi tema­ti­că mun­ci­tori cali­fi­cați din stră­i­nă­ta­te cu potri­vi­re a locu­ri­lor de muncă

Wednesday, 29 June 2022
16:00-18:00

Infor­ma­ții, sfa­turi, bune prac­tici, schimb. La ziua tema­ti­că a Roa­d­show-ului Mun­ci­to­ri­lor cali­fi­cați, totul se învâr­te în jurul subiec­tu­lui mun­ci­to­ri­lor cali­fi­cați din stră­i­nă­ta­te. Eve­ni­men­tul este un eve­ni­ment de schimb gra­tu­it fără un pro­gram fix de pre­le­geri, accen­tul fiind pus pe dis­cu­ți­i­le per­so­na­le cu experți și pe schim­bul de expe­rien­ță cu alte companii.
Infor­ma­ții deta­li­a­te și înre­gis­tra­re Aici

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
ibz, im Freien
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.