Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

İş eşleş­tir­me ile yurt­dı­şın­dan tema günü vasıf­lı işçiler

Wednesday, 29 June 2022
16:00-18:00

Bil­gi, tav­si­ye, en iyi uygu­la­ma, deği­şim. Nite­lik­li İşç­il­er Roads­ho­w’un tema günü tama­men yurt­dı­şın­dan gelen nite­lik­li işçi­ler konu­suy­la ilgi­li­dir. Etkin­lik, sabit bir ders prog­ra­mı olma­yan ücret­siz bir deği­şim etkin­li­ği­dir; odak nok­ta­sı uzman­lar­la kişi­sel tar­tış­ma­lar ve diğer şir­ket­ler­le dene­yim alışverişidir.
Detay­lı bil­gi ve kayıt için bura­ya tık­la­yınbura­da

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
ibz, im Freien
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.