Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Țări Oameni Deli­ca­te­se — Japonia

Saturday, 15 June 2024
16:00 - 22:00

Țări Oameni Deli­ca­te­se — Japonia

Întâl­ni­re culinară-culturală
Taxa de par­ti­ci­pa­re: 25€.

În aceas­tă sea­ră puteți expe­ri­men­ta Japo­nia în dife­ri­te moduri: Pasio­na­ții de gătit vor pre­găti deli­ca­te­se japo­ne­ze. Bucă­ta­rii serii vor fi bucu­roși să se așe­ze la o masă cu dvs. de la ora 19.00, să mănân­ce, să bea și să vor­beas­că între ei des­pre mân­ca­re, gătit, Japo­nia și arta sa, cul­tu­ră și mul­te alte subiec­te. Sea­ra va fi acom­pa­ni­a­tă de muzi­că japoneză.

Aces­ta este cel de-al șase­lea eve­ni­ment dintr‑o serie de eve­ni­men­te Koch­Kul­tu­rE­vents. Întot­dea­u­na se pune accen­tul pe un con­ti­nent cu o regiune/țară și pe deli­ca­te­se­le sale culi­na­re, muzi­că și cultură.

Vă rugăm să rezer­vați cur­sul de gătit la numă­rul de curs 242–30300 și cur­sul de lec­tu­ră și masă la numă­rul de curs 242–30301 la vhs.

Grupul țintă: toate
Acest eveniment nu este gratuit

Organizator