Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Ülke­ler İns­anl­ar Lez­zet­ler — Japonya

Saturday, 15 June 2024
16:00 - 22:00

Ülke­ler İns­anl­ar Lez­zet­ler — Japonya

Mut­fak-kül­tür karşılaşması
Katı­lım ücre­ti: 25€

Bu akşam Japon­ya­’­yı fark­lı şekil­ler­de dene­yim­le­ye­bi­lir­si­niz: Aşçı­lık merak­lı­la­rı Japon lez­zet­le­ri hazır­la­ya­cak. Akşa­mın şef­le­ri saat 7’den iti­ba­ren sizin­le bir masa­ya otur­mak­tan, yemek yemek­ten, içmek­ten ve bir­bir­le­riy­le yemek, yemek pişir­me, Japon­ya ve sana­tı, kül­tü­rü ve diğer bir­çok konu hak­kın­da konuş­mak­tan mut­lu­luk duya­cak­tır. Gece­ye Japon müzi­ği eşlik edecektir.

Bu, Koch­Kul­tu­rE­vents seri­si­nin altın­cı etkin­li­ği­dir. Odak nok­ta­sı her zaman bir bölge/ülke ve onun mut­fak lez­zet­le­ri, müzi­ği ve kül­tü­rü olan bir kıtadır.

Lüt­fen vhs­’­de 242–30300 kurs numa­ra­sı altın­da yemek pişir­me kur­su ve 242–30301 kurs numa­ra­sı altın­da ders ve yemek rezer­vas­yo­nu yaptırın.

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör