Oferte

Oferte

Cău­tări de For­ma­re — Con­sul­ta­ție de Ucenicie

Marți
Prin programare
Miercuri
Prin programare
Joi
Prin programare

IHK Karl­sru­he

Dual Trai­ning este moda­li­ta­tea ide­a­lă de a înce­pe o carie­ră de suc­ces. Echi­pa IHK Karl­sru­he vă sfă­tu­ieș­te în toa­te între­bă­ri­le lega­te de cău­ta­rea unui loc de uce­ni­cie. Con­si­li­e­rii de uce­ni­cie IHK din Karl­sru­he și Baden-Baden vă vor infor­ma des­pre pos­tu­ri­le de uce­ni­cie des­chi­se și vă vor oferi sfa­turi personalizate.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.