Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Schimb de infor­ma­ții pen­tru imigranți

Wednesday, 15 November 2023
10:00 - 13:00

Schimb de infor­ma­ții pen­tru imi­granți și păr­ți­le inte­re­sa­te pe tema “Mun­că, edu­ca­ție și for­ma­re profesională”.

Ce se întâm­plă după cur­sul de lim­bă? Cum pot găsi un post de for­ma­re sau un loc de mun­că? Cum și unde pot obține recu­noaș­te­rea cali­fi­că­rii mele stră­i­ne? Sunt mul­te întrebări…
În tim­pul schim­bu­lui de infor­ma­ții cu diverși experți, veți avea oca­zia să obți­neți răs­pun­suri și să sta­bi­liți con­tac­te într‑o atmosfe­ră relaxată.

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator