Oferte

Oferte

Con­si­li­e­re de recunoaștere

Luni
By appointment
Marți
Prin programare
Luni
Prin programare
Luni
Prin programare
Luni
Prin programare

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor străine 

Ai o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă, sau un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re sau o diplo­mă de stu­dii din stră­i­nă­ta­te? Ai nevo­ie de o recu­noaș­te­re? Vă vom infor­ma des­pre posi­bi­li­tă­ți­le dum­ne­a­voas­tră de recu­noaș­te­re în ceea ce pri­veș­te cali­fi­că­ri­le dum­ne­a­voas­tră pro­fe­sio­na­le sau aca­de­mi­ce în Germania.

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Lau­ra Mös­sin­ger, Ange­la Markevich
Acest eveniment este online
URL: https://www.dw-karlsruhe.de

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.